Chào mừng bạn đến với trang web www.chinahouseokc.com. Ðể sử dụng dịch vụ tại www.chinahouseokc.com, bạn phải đồng ý với những thỏa thuận sử dụng này. Bạn chấp nhận mà không có giới hạn tất cả các Điều khoản và Điều kiện dưới đây kể từ thời điểm bạn sử dụng website này lần đầu tiên, bao gồm các nội dung và dịch vụ tại website này. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên trang web để cập nhật những thay đổi mới nhất. Bạn bắt buộc phải chấp thuận những điều khoản này khi sử dụng trang www.chinahouseokc.com kể cả khi bạn đăng ký là thành viên của trang web hay không. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngừng sử dụng dịch vụ tại www.chinahouseokc.com.

1. Định nghĩa

Thuật ngữ “Khách” để chỉ bất kỳ người nào truy cập trang web www.chinahouseokc.com.

Thuật ngữ “Người sử dụng” đề chỉ bất kỳ khách (từ 18 tuổi trở lên) đã đăng ký tài khoản trên trang web driVadz này và được phê duyệt bởi driVadz sau khi hoàn thành mẫu đăng ký.

Thuật ngữ “Quản trị viên” để chỉ người có quyền hạn và trách nhiệm quản lý nội dung, hoạt động và các vấn đề liên quan đến trang web.

Thuật ngữ “Quảng cáo” là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi.

Thuật ngữ “Dịch vụ có mục đích sinh lợi” là dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ; dịch vụ không có mục đích sinh lợi là dịch vụ vì lợi ích của xã hội không nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ.

Thuật ngữ “Sản phẩm quảng cáo” là bao gồm nội dung và hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự.

Thuật ngữ “Người quảng cáo” là tổ chức, cá nhân có yêu cầu NCI quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc bản thân tổ chức, cá nhân đó.

Thuật ngữ “Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo” là NCI.

Thuật ngữ “Người phát hành quảng cáo” là tổ chức, cá nhân được NCI thuê thông qua Hợp đồng phát hành quảng cáo, Người phát hành quảng cáo dùng phương tiện quảng cáo là xe ôtô thuộc trách nhiệm quản lý của mình giới thiệu sản phẩm quảng cáo của người quảng cáo đến công chúng theo cách thức và phương pháp do NCI qui định phù hợp với Luật Quảng cáo và pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

2. Qui định đối với Khách

Mọi người có phương tiện truy cập Internet đều có quyền truy cập vào trang Web này và trở thành Khách của www.chinahouseokc.com.

Chúng tôi có quyền hạn chế mà không báo trước đối với các Khách có hành vi hoặc/và có IP sử dụng các virus hoặc mã nguồn độc hại cho trang web này hoặc/và có hành vi tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DdoS – Distributed Denial Of Service) đối với www.chinahouseokc.com.

3. Qui định với Người sử dụng

Để trở thành Người sử dụng (NSD), bạn phải đăng ký tài khoản trên trang web www.chinahouseokc.com.

Bạn phải khai đúng, đủ và trung thực các thông tin trong phần đăng ký của www.chinahouseokc.com.

Nếu NSD cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ tạm thời để xác minh hoặc chấm dứt việc sử dụng Tài khoản của NSD và từ chối toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với NSD.

Mật khẩu của tài khoản (MKTK): Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, NSD sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào website và các dịch vụ trong hệ thống www.chinahouseokc.com. NSD có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Mọi thông tin cá nhân của NSD sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác ngoại trừ cung cấp cho Người quảng cáo.

Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của NSD sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

driVadz có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của NSD trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định tại văn bản này mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.

Chúng tôi có quyền hạn chế mà không báo trước đối với Người sử dụng có hành vi hoặc/và có IP sử dụng các virus hoặc mã nguồn độc hại cho trang web này hoặc/và có hành vi tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DdoS – Distributed Denial Of Service) đối với www.chinahouseokc.com.

4. Các hành vi bị cấm

Bất cứ Khách hoặc Người sử dụng nào vi phạm các hành vi sau sẽ bị xử lý theo pháp luật:

(a) Sao chép, lưu trữ, phân phối, sử dụng vào mục đích thương mại các thông tin, hình ảnh được đăng tải trên trang web www.chinahouseokc.com.

(b) Bất kỳ hành động nào nhằm mục đích thăm dò, thử nghiệm có thể gây tổn hại đến trang web www.chinahouseokc.com.

(c) Bất kỳ hành động tiếp cận để phá hoại an ninh và/hoặc chức năng của các máy chủ được sử dụng bởi driVadz.

(d) Bất kỳ hành động chủ động, cố tình truy cập, sửa đổi các tài khoản của người sử dụng và/hay cơ sở dữ liệu thuộc quyền sở hữu của driVadz sử dụng các công cụ ngoài luồng, không hợp pháp.

(e) Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp (hack, cheat…) vào các dịch vụ, trò chơi trong hệ thống www.chinahouseokc.com. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.

(f) Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các dịch vụ, trò chơi trong hệ thống www.chinahouseokc.com.

(g) Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của www.chinahouseokc.com và các dịch vụ khác trong hệ thống. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoản cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

(h) Khi giao tiếp với người dùng khác trong hệ thống dịch vụ của www.chinahouseokc.com, NSD không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người khác.

(i) Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác, tổ chức khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

(j) Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo danh hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người sử dụng khác trong hệ thống dịch vụ của www.chinahouseokc.com. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc xóa tài khoản.

(k) Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, www.chinahouseokc.com có quyền sử dụng những thông tin mà NSD cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

(l) Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, hoặc do thiên tai .v.v. NSD phải chấp nhận những thiệt hại nếu có.

(m) Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của Nhà nước… Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của NSD đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

(n) Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị sắc tộc.

(o) Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm, dịch vụ, trò chơi trong hệ thống www.chinahouseokc.com dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với tài khoản hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết.

5. Chính sách bảo mật

www.chinahouseokc.com nhận thức rõ thông tin cá nhân là hết sức quan trọng. Vì thế, chúng tôi tôn trọng và bảo mật sự riêng tư của người dùng. Việc sử dụng thông tin bạn cung cấp chỉ để xử lý việc đăng ký. Mọi thông tin được thu thập trong quá trình xử lý được truyền đi an toàn và được bảo vệ bởi chúng tôi. Các thông tin này có thể sẽ được sử dụng vào mục đích quảng cáo của bản thân NCI hoặc Người quảng cáo. Khi đăng ký làm thành viên của www.chinahouseokc.com tức là bạn đã đồng ý & chấp thuận những điều khoản được mô tả tại Điều khoản sử dụng.

Để biết chi tiết hơn về cách thức thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng và cam kết của www.chinahouseokc.com trong việc bảo vệ sự riêng tư của bạn, xin vui lòng xem phần Quy định bảo mật.

6. Bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu bạn cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Chúng tôi sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu phát hiện bạn lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này thì Chúng tôi có quyền giới hạn truy cập của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép vi phạm với những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

(a) Thông báo từ phía bạn, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.

(b) Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của bạn với nội dung mà bạn cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.

(c) Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).

(d) Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của bạn.

(e) Một bản cam kết của bạn trước pháp luật rằng những thông tin bạn đưa ra là hoàn toàn chính xác và bạn là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.

Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin bạn vui lòng thông báo cho chúng tôi. Xin hãy chú ý rằng: Bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý trước pháp luật.